Switch2OSM

Керуйте вашими мапами самі

Оновлення бази даних правками з OpenStreetMap

Оновлення бази даних правками з OpenStreetMap за допомогою PyOsmium

Щодня зʼявляються мільйони нових оновлень на мапі, щоб не допустити, щоб ваша мапа стала «застарілою», ви можете регулярно оновлювати дані, які використовуються для створення тайлів.

З переходом на останню версію osm2pgsql (версія 1.4.2 та свіжіше) оновлювати дані стало на багато простіше ніж раніше. Ця версія розповсюджується в складі Ubuntu 22.04, її можна встановити слідуючи інструкції з osm2pgsql.org.

Простіший, але менш гнучкий метод оновлення даних, – використання osm2pgsql-replication (див тут). Тут для оновлення даних в нашій базі ми будемо використовувати PyOsmium для оновлення даних, які ми отримали з Geofabrik хвилинними оновленнями з https://planet.openstreetmap.org/.

Переконайтесь, що ви отримуєте повідомлення для відлагодження

На цьому етапі було б дуже корисно побачити результат процесу генерації тайлів, щоб побачити, що тайли, позначені як dirty, обробляються. Типово в останніх версіях mod_tile це вимкнено. Для увімкнення відкрийте

sudo nano /usr/lib/systemd/system/renderd.service

Якщо немає, додайте наступний рядок

Environment=G_MESSAGES_DEBUG=all

після “[Service]”. Далі:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart renderd
sudo systemctl restart apache2

Налаштування реплікації

Візьміть до уваги, скрипт що перевіряє актуальність тайлів очікує що згенеровані тайли знаходяться в /var/cache/renderd/. Якщо у /etc/renderd.conf зазначене інше місце, внесіть відповідні зміни перед початком використання скрипту. Оскільки тека /var/cache/renderd/ майже завжди присутня, ми також будемо використовувати її для потреб pyosmium.

Для потреб цього керівництва ми вважатимемо, що ви завантажили дані до вашої бази наступним чином:

sudo -u _renderd osm2pgsql -d gis --create --slim -G --hstore --tag-transform-script ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 3000 --number-processes 4 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/greater-london-latest.osm.pbf

Дані для завантаження були отримані зі сторінки Greater London, на якій зазначено “… and contains all OSM data up to 2022-06-15T20:21:49Z” (… містить всі дані OSM станом на …). Ми будемо використовувати цю дату для налаштування реплікації:

sudo mkdir /var/cache/renderd/pyosmium
sudo chown _renderd /var/cache/renderd/pyosmium
sudo mkdir /var/log/tiles
sudo chown _renderd /var/log/tiles
cd /var/cache/renderd/pyosmium
sudo apt install pyosmium
sudo -u _renderd pyosmium-get-changes -D 2022-06-15T20:21:49Z -f sequence.state -v

Останній рядок створює файл sequence.state. Дата в цім рядку має збігатись з датою даних, завантажених раніше.

Використання “trim_osc.py” для обмеження завантаження тільки спеціально визначеною територією.

(рекомендується якщо вам потрібно оновлювати не всю планету, а тільки певний регіон)

Ми використовуватимемо скрипт trim_osc.py для обрізання оновлень, які ми отримуємо з https://planet.openstreetmap.or/, так щоб залишались тільки оновлення для потрібної нам території. Це потрібно, щоб наша база postgres не розросталась через дані, які нам не потрібні. Встановимо потрібні залежності використовуючи будь-який обліковий запис вашої системи (не-root).

cd ~/src
git clone https://github.com/zverik/regional
chmod u+x ~/src/regional/trim_osc.py

sudo apt install python3-shapely python3-lxml

Оновлення даних

Скрипт, який виконує оновлення даних ви можете взяти звідси. Ви можете покласти його до /usr/local/sbin. Але він потребує певних змін:

 • Якщо ви не використовуєте trim_osc.py, вилучить відповідний розділ (“Trim the downloaded changes”).

 • Якщо ви все ж таки використовуєте trim_osc.py, переконайтесь що змінна TRIM_BIN вказує на trim_osc.py у вашій системі, а TRIM_REGION_OPTIONS містить параметри потрібної вам території (в скриті зараз це Британія разом з Ірландією).

 • Параметри для osm2pgsql --append потрібно змінити відповідно до потужності вашого сервера (розмір пам’яті, кількість потоків й таке інше)

 • Параметри, що передаються до render_expired також мають бути налаштовані (скільки рівнів масштабування потрібно обробляти, і що робити із dirty тайлами на кожному рівні)

Скрипт, що показує відмінності між поточними даними у вашій базі з даними та даними на https://planet.openstreetmap.org/ можна знайти тут. Цей скрипт створено зі скрипту mod_tile, який постачається у вигляді прикладу в сирцях mod_tile. pyosmium_replag показує відставання від основної бази в секундах; pyosmium_replag -h показує відставання від основної бази в годинах (якщо менше, то у хвилинах та секундах). Рекомендується його також покласти до /usr/local/sbin. Не забудьте дати скриптам дозвіл на виконання.

Для запуска скрипту вручну:

sudo -u _renderd /usr/local/sbin/call_pyosmium.sh

Після запуску, скрипт створить робочі файли, також ви побачите докладну інформацію про його роботу у /var/cache/renderd/pyosmium. По завершенню роботи ви маєте побачити такий звіт:

Pyosmium update started: Thu 16 Jun 09:26:14 UTC 2022
Filtering newchange.osc.gz
Importing newchange.osc.gz
2022-06-16 09:28:36 osm2pgsql took 61s (1m 1s) overall.
Expiring tiles

Total for all tiles rendered
Meta tiles rendered: Rendered 0 tiles in 0.15 seconds (0.00 tiles/s)
Total tiles rendered: Rendered 0 tiles in 0.15 seconds (0.00 tiles/s)
Total tiles in input: 11157
Total tiles expanded from input: 4563
Total meta tiles deleted: 0
Total meta tiles touched: 10
Total tiles ignored (not on disk): 4553
Database Replication Lag: 2 day(s) and 6 hour(s)

Ви можете налаштувати обсяг даних, які завантажуються за один запит до сервера, параметром -s в pyosmium-get-changes. Розмір зазначається в Мб, типово скрипт завантажуватимете 20 Мб, якщо не зазначити обсяг явним чином – 100 Мб за раз.

Скрипт можна додати до розкладу crontab облікового запису _renderd:

sudo -u _renderd crontab -e

вкажіть:

*/5 * *  *  *   /usr/local/sbin/call_pyosmium.sh >> /var/log/tiles/run.log

Буде виконуватись перевірка, чи працює скрипт, і якщо ні запускатись із вказаною частотою; тут кожні 5 хвилин.

Рекомендується очистити прапор “pyosmium is running” під час перезапуску renderd. Щоб зробити це:

sudo nano /usr/lib/systemd/system/renderd.service

додайте:

ExecStartPre=rm -f /var/cache/renderd/pyosmium/call_pyosmium.running

до розділу “[Service]”. Та перезапустіть службу:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart renderd

Налаштування munin

У разі використання munin для отримання звітів про активність mod_tile та renderd, ви можете налаштувати його для показу часу відставання ваших даних від даних з основної бази за допомогою pyosmium_replag.sh:

sudo nano /etc/munin/plugins/replication_delay

Сам скрипт можна взяти тут. Тут використовується pyosmium_replag.sh, який ми створили раніше. Після чого перезапустіть службу:

sudo /etc/init.d/munin-node restart

Після деякої паузи, оновіть http://ip.адреса.вашого.сервера/munin/renderd-day.html, має показувати графік “Data import lag”. Якщо ні, перевірте логи /var/log/munin. Якщо вам потрібно більше контексту для розуміння того що відбувається ознайомтесь з документацією munin.